Mission, vision og værdier

Vision

SHE vil forblive en moderne håndværksvirksomhed og være den naturlige samarbejdspartner for professionelle bygherrer og bygningsansvarlige beslutningstagere. SHE ønsker fortsat via kvalitet, faglig ekspertise og god service at fastholde eksisterende og tiltrække nye kunder.

SHE vil gå foran i den bæredygtige omstilling i fællesskab med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere så vi kan leve og handle med omtanke for vores fælles ressource og i henhold til FN’s Verdensmål.

Mission

SHE’s mission er at levere kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid og fortsat være ”best in class” via værdiskabende projekter for rådgiver og bygherre.

SHE udfører entrepriser indenfor bygge- og serviceopgaver og med tømrer- og snedkerarbejde som egenproduktion og hovedentrepriser.

En Hovedentreprise bør max være omkring 30 millioner kroner pr. stk. og tilsvarende bør en Fagentreprise max være omkring 7-8 millioner kroner pr. stk.

Værdier

SHE’s 4 værdier er grundlaget for vores måde at arbejde på. (kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere